En
تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398
کد 6167

۹ قهوه خانه دیگر در بهارستان پلمب شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان گفت: به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ۹ قهوه خانه و قلیان سرا توسط کارشناسان این شبکه پلمب شدند.
 به گزارش روابط عموم یفرمانداری شهرستان بهارستان، دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان گفت: به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ۹ قهوه خانه و قلیان سرا توسط کارشناسان این شبکه پلمب شدند.

وی اظهار داشت: کارشناسان شبکه بعد از پلمب نیز از این مراکز بازدید می کنند که در صورت فک پلمب پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می شود.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 26 اسفند 1398
  • توسط روابط عمومی فرمانداری بهارستان
  • تعداد بازدید 5