بازدید عبداله نوحی فرماندار شهرستان بهارستان از پایانه حمل و نقل نسیم شهر ، در جریان بازدید وضعیت بهداشتی پایانه مورد بررسی قرار گرفت
  • کد خبر: 329617
  • تاریخ خبر: شنبه 24 ارديبهشت 1401 - 13:18