شنبه 28خردادماه1401 بازدید عداله نوحی فرماندار شهرستان بهارستان از شرکت خلیج فارس

بازدید عبداله نوحی فرماندار شهرستان بهارستان به همراه رضا حیاتی ازشرکت حمل ونقل خلیج فارس محل حمل آرد نوع یک شهرستان در راستای بررسی میزان سهمیه آرد

  • کد خبر: 331563
  • تاریخ خبر: يکشنبه 29 خرداد 1401 - 07:40

 

 

دراین بازدید موضوع سهمیه آرد شهرستان مورد بررسی وپیگیری قرارگرفت.

دسته بندی ها