جلسه عبداله نوحی فرماندار شهرستان بهارستان با موسوی رئیس صندوق کارآفرین
  • کد خبر: 331605
  • تاریخ خبر: يکشنبه 29 خرداد 1401 - 13:38


عبداله نوحی فرماندار شهرستان بهارستان:
بااستفاده از ظرفیت های موجود باید راه حل مناسبی جهت رفع موانع درپرداخت تسهیلات به اقشارمختلف مردم بوجود آید.

دسته بندی ها