دیدار عبداله نوحی فرماندار شهرستان بهارستان با دادستان و رئیس دادگستری

دیدار عبداله نوحی فرماندارشهرستان بهارستان بهمراه ابراهیم جمشیدی معاون امنیتی سیاسی ،نوریان وعلیمرادی معاونت عمرانی ، ،قیدروشریفی بخشدار بوستان وگلستان، رحمان زاده مشاور و مدیر حوزه فرماندار، علیمرادی رئیس اداره بازرسی فرمانداری، سرهنگ علیزاده فرماندهی انتظامی شهرستان بهارستان، میرزمانی شهردار شهرگلستان

  • کد خبر: 331938
  • تاریخ خبر: يکشنبه 5 تير 1401 - 11:22

به مناسبت هفته قوه قضاییه

بادکترهاشم امامی ریاست محترم دادگستری شهرستان بهارستان

دکتر صادقی دادستان شهرستان بهارستان