تاریخچه

شهرستان بهارستان در 15 کیلومتری استان تهران واقع شده از شمال به اتوبان تهران- ساوه  و از جنوب به رام قاسمی و چوب بری منتهی است از شرق به شهرستان اسلامشهر و از  غرب به شهرستان رباط کریم منتهی است

از نام های پیشین میتوان به سلطان آباد اشاره کرد

شامل شهرهای گلستان ، نسیم شهر، صالحیه

شامل روستاهای اورین ، ریه ، امامزاده باقرع ، خیرآباد پایین ، همدانک