موقعیت جغرافیایی

سال تاسیس 1389
مساحت 62 کیلومتر مربع با 700 هزار نفر جمعیت
در جنوبغربی استان تهران واقع شده ، از سمت شمال در امتداد اتوبان تهران - ساوه و از سمت جنوب در امتداد رام قاسمی و چوب بری با شهرستان رباط کریم          
با وسعتی کمتر از 1000 کیلومتر مربع میباشد و ارتفاع آن از سطح دریا 1050 متر میباشد