موقعیت اجتماعی - سیاسی و تقسيمات کشوري

شهرستان بهارستان در سال 1389 تاسیس شد با ترکیب بخش های گلستان و بوستان از شهرستان رباط کریم مستقل گردید
شامل شهرهای گلستان، نسیم شهر ، صالحیه
جمعیت بالغ بر 700 هزار نفر با مساحا 62 کیلومتر مربع
دارای مهاجرین از مناطق کشور و آداب و رسوم مختلف
دستگاههای خدمات رسان شهرستان بهارستان عبارتند از :
بهداشت و درمان: شهرستان دارای 19 درمانگاه و خانه بهداشت، 9 درمانگاه شبانه روزی ، 22 آزمایشگاه ، رادیولوژی و فیزیوتراپی، 269مطب پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشکی و مامایی و 88 داروخانه دولتی و خصوصی و یک بیمارستان 64 تختخوابی