قوانین و مقررات

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


 انتخابات مجلس شورای اسلامی

 مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری


 ايثارگران درقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران    
 ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه    

 قوانین و مقررات، فرآیندها و مدارک مورد نیاز در حوزه وظایف و ماموریت های اداره کل توسعه منابع انسانی

 متن آیین ‌نامه اجرایی تبصره ١ ماده ١٨ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


 آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


 آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

 متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی گروه های دارای پروانه فعالیت


 دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات

 

 موارد مرتبط با وظايف اداره کل توسعه منابع انسانی پيرامون حقوق شهروندي در نظام اداري

 

 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 

 آيين نامه اجرايي ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب

 

 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

 

 قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب سال ۱۳۹۲)
 

 

 قانون مجازات اسلامی

 

 قانون آيين دادرسي مدني