معرفی فرماندار

بیژن سلیمان پور

تحصیلات:     فوق لیسانس علوم سیاسی ( احراز رتبه اول در بین فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) دانشجوی دوره دکتری مدیریت

 

سوابق کارشناسی

کارشناس امور سیاسی و امنیتی استانداری تهران

مسئول کمیسیون های فرعی شوای تأمین استان تهران ( از سال 1374 تا 1386 به صورت مقطعی مسئولیت حداقل دو یا چند کمیسیون را بر عهده داشته و در طول این مدت در همه کمیسیون های مذکور فعالیت داشته است.)

عضو کمیته ارزیابی عملکرد فرمانداران تابعه استان تهران

عضو کمیته اختصاصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادت

مسئول گروه سیاسی اداره سیاسی استانداری تهران

مسئول گروه اخبار و اطلاعات اداره کل سیاسی استانداری تهران

مسئول هیأت نظارت بر مواد ناریه استان تهران و عضو هیئت مرکزی نظارت بر مواد ناریه شورای امینت کشور( به نمایندگی از استان تهران)

سوابق اجرایی

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان رباط کریم

سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رباط کریم

فرماندار شهرستان رباط کریم

 

رتبه ها و عناوین کسب شده

فرماندار نمونه استان تهران در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی

فرماندار نمونه کشور در امر مبارزه با مواد مخدر

فرماندار نمونه استان تهران در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی

کسب عنوان سرپرست نمونه استانداری تهران در یازدهمین جشنواره شهید رجایی در زمان تصدی پست معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری رباط کریم

کسب عنوان " کارشناس نمونه استان تهران" طی سه سال متوالی ( در بین سال های 1376 تا 1384)

احراز رتبه اول اطلاع رسانی در بین استان های کشور در سال های 1385 و 1386 در ارزیابی صورت گرفته از سوی وزارت کشور ( در زمان تصدی مسئولیت گروه اخبار و اطلاعات استانداری تهران)

احراز رتبه اول آزمون تخصصی کارشناسی مواد ناریه در بین اعضای هیئت نظارت بر مواد ناریه استان ها( در زمان تصدی مسئولیت هیأت نظارت بر مواد ناریه اسان تهران)

اخذ چندین گروه تشویقی در زمان تصدی پست کارشناس امور سیاسی و امنیتی

 

 

فعالیت های علمی

تدریس در دانشگاه یپام نور (دروس جامعه شناسی سیاسی، استراتژی و اصول علم سیاسی)

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

تألیف مجموعه "نقش آمریکا در تأسیس و بقای دولت یهود"

تحریر مقاله " اهمیت و نقش انتخابات در نظام مردم سالاری دینی"

تحریر مقاله " بررسی نقش ضعف مدیریت بر ناپایداری امنیت جامعه"

تحریر مقاله بحران آب؛ چالش فراروی خاورمیانه"

آثار و پیامد های بحران خلیج فارس بر اوضاع اقتصادی نفتی کویت

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت در سمینارهای تخصصی علمی و پژوهشی

بررسی الزامات جهانی شدن ؛ تهدید ها و فرصت های پیش رو

راهبردهای توسعه مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های زیر بنایی

هدایت نقدینگی جامعه به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح ها و پروژه ها

ویژگی های فرهنگ مدیریت ایرانی

کارگاه تبیین راه کار های اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی

همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

بررسی مسایل افغانستان با تاکید بر آثار و پیامد های حضور قدرت های خارجی

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرح ها و پروژه های ارائه شده

نقش اطلاع رسانی در اتقاء سطح مدیریت های سیاسی و امنیتی

تدوین استراتژی سیاسی و امنیتی استان تهران

ریشه یابی علل بروز بحران ها و راهکار های کاربردی پیشگیرانه و مقابله با بحران

بررسی مسایل امنیت و نظم عمومی با تاکید بر چالش های قومی و قبیله ای

تهیه و تدوین شناسنامه احزاب، تشکل ها و گروه های سیاسی قانونی و غیر قانونی

بستر سازی برای جلب مشارکت مردم در تامین امنیت عمومی

ریشه های ساختاری بی ثباتی و نا امنی در جامعه و تاثیر آن بر توسعه

بررسی موانع پیشرفت یه منظور ارتقاء سطح بهره وری جهت ایجاد امنیت پایدار در جامعه

کنکاش پیرامون زمینه های بروز نارضایتی های عمومی در سطح جامعه

بررسی آثار و تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی ناشی از عرضه و تقاضای مواد مخدر در جامعه

بررسی اجمالی وضعیت فرق

شناسایی تهدیدات بالقوه و بالفعل امنیتی در جامعه با هدف افزایش ضریب امنیتی

شناسایی و بررسی معابر حادثه خیز وارائه راهکار های لازم جهت جلوگیری از مسایل سیاسی و امنیتی ناشی از آنها

حاشیه نشینی و پیامد های سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن