تماس با ما
آدرس : تهران ، بزرگراه آیت ا.. سعیدی ، فرمانداری شهرستان بهارستان

تلفن :

   مرکز پیام :                30-20-56384510
   روابط عمومی :         56384570
   تلفکس :                  56384430